Geheimen van het Binnenhof III: In de schaduw van de Ridderzaal

GoutsmitDe meeste bezoekers van het Binnenhof lopen van poort tot poort. Ze komen vanaf het Buitenhof via de Stadhouderspoort het Binnenhof op, lopen wat rond op het terrein voor de Ridderzaal en rondom de fontein, om vervolgens langs de gebouwen van de Eerste Kamer en het ministerie van Algemene Zaken de Mauritspoort te bereiken en het Binnenhof weer te verlaten. Een tocht in omgekeerde volgorde is natuurlijk ook mogelijk. Waar je echter nauwelijks passanten, toeristen en ander volk ziet, is de zijde die in de schaduw van de Ridderzaal ligt, de zuidzijde. Is hier niets te beleven? Zeker wel.

Allereerst bevindt zich hier, op 8a, de ingang naar het bezoekerscentrum van de Ridderzaal. Dát is uiteraard nog wel een locatie die de Binnenhofbezoeker weet te vinden, waarbij wellicht helpt dat de toegang gratis is. In dit centrum staat een schaalmodel van het hele Binnenhof en kan tevens een replica van de Gouden Koets bewonderd worden. Als we echter voorbij nummer 8a lopen, treffen we op nummer 5 en 6 een van de interessantste kleinodiën van het Binnenhof aan: t’ Goutsmits Keurhuys. Het is een zeventiende-eeuws pand van het gilde van de Haagse goud- en zilversmeden, het welvarendste gilde van de hele hofstad. T’ Goutsmits Keurhuys is het enige pand uit de 17e eeuw dat bewaard is gebleven. Vroeger stonden er rondom de Ridderzaal nog veel meer huizen en bedrijfsgebouwtjes. In de 19e eeuw is het meeste afgebroken bij een grote schoonmaak op het Binnenhof, op het keurhuis na dus, dat thans tot de gebouwen van de Tweede Kamer behoort.

pompRecht tegenover het bezoekerscentrum bevindt zich dan de Hofpoort en daar treffen we een plaquette aan die de slachtoffers van het Englandspiel in de Tweede Wereldoorlog gedenkt. De plaquette van zwarte natuursteen vermeldt – zonder overigens namen te noemen – 54 Nederlandse agenten die vanuit Engeland in het bezette Nederland werden gedropt, gevangen werden genomen door de Duitsers en uiteindelijk werden vermoord. Er staat tevens “gevangen werden velen van hen dit gebouw binnengevoerd”, wat slaat op het toenmalige gebouw van de Sicherheitsdienst waarover de vorige aflevering in deze serie deels ging (toen ging het overigens om nummer 7; de SD zat tevens op het adres Binnenhof 4). De plaquette is op 3 mei 1980 onthuld.

Tegenover het monument staat dan nog een pomp uit de 18e eeuw, die weliswaar niet van bijzondere schoonheid is, maar “wegens oudheidkundige en historische waarde” tot rijksmonument is bestempeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.