Inval in Histrië: Het Jaar 178 BCE

Samenvatting Tiberius Sempronius Gracchus en Lucius Postumius Albinus houden triomftochten voor hun overwinningen in Spanje; Opstandige Ilienses op Sardinië verenigen hun krachten met een groep Balari; De consul Aulus Manlius Vulso begint een veldtocht tegen de Histri; na zijn kamp te hebben verloren tijdens een verrassingsaanval, slaat de consul terug…

Continue reading

Into Histria: The Year 178 BCE

Summary Tiberius Sempronius Gracchus and Lucius Postumius Albinus celebrate triumphs for their victories in Spain; Rebellious Ilienses on Sardinia join forces with a group of Balari; The consul Aulus Manlius Vulso launches a campaign against the Histri; after losing his camp in a surprise attack, the consul strikes back and…

Continue reading