Rome: Fascistisch verleden

Wie door de straten van Rome loopt, wordt op veel plaatsen nog herinnerd aan het duistere fascistische verleden van Italië. Het gaat dan om het Italië van de jaren twintig, dertig en veertig van de vorige eeuw, het Italië van Benito Mussolini. Soms is een bezoeker zich er nauwelijks bewust…

Continue reading

Rome: A fascist past

Walking through the streets of Rome, visitors are reminded of Italy’s dark, fascist past in many places. I am talking about Italy in the twenties, thirties and forties of the previous century, Benito Mussolini’s Italy. Sometimes the visitor is hardly aware that he or she is near or even on…

Continue reading