Brescia: San Faustino in Riposo

According to tradition, Faustinus and Jovita were two brothers from Brescia who were martyred during the reign of the Roman emperor Hadrianus (117-138). However, the ‘Acts’ describing their lives were only written much later and are exceptionally unreliable. Apparently this did not prevent the two brothers from becoming patron saints…

Continue reading

Brescia: San Faustino in Riposo

Faustinus en Jovita waren volgens de overlevering twee broers uit Brescia die tijdens de regering van de Romeinse keizer Hadrianus (117-138) de marteldood stierven. De ‘Handelingen’ over hun leven werden echter pas veel later opgeschreven en zijn buitengewoon onbetrouwbaar. Toch was dat voor de beide broers kennelijk geen belemmering om…

Continue reading