Rome: Ara Pacis Augustae

Het Ara Pacis Augustae – het Altaar van de Augustijnse Vrede – zou men kunnen omschrijven als een monument dat op de verkeerde plek staat. Oorspronkelijk stond dit grote openluchtaltaar namelijk ergens anders in Rome. Nu treffen we het aan naast de restanten van het gigantische ronde Mausoleum van Augustus,…

Continue reading

Rome: Ara Pacis Augustae

The Ara Pacis Augustae – the Altar of Augustan Peace – is what one could call a monument in the wrong place. The large open-air altar is not in its original position. It can now be found next to the remains of the gigantic circular Mausoleum of Augustus, but it…

Continue reading