Rome: Sant’Eusebio

People standing in front of the church of Sant’Eusebio on the Esquiline Hill will probably find it hard to believe that this is really a very old church, with roots in Late Antiquity. The church façade, which has recently been restored, mentions the year 1711 in Roman numerals. The medieval…

Continue reading

Rome: Sant’Eusebio

Wie voor de kerk van Sant’Eusebio op de Esquilijnse heuvel staat, zou niet kunnen vermoeden dat het feitelijk om een zeer oude kerk gaat, die wortels heeft in de Late Oudheid. De gevel, die recentelijk gerestaureerd is, vermeldt het jaartal 1711 in Romeinse cijfers. De middeleeuwse klokkentoren van het gebouw…

Continue reading