Ravenna: Dante’s tomb

Dante Alighieri (ca. 1265-1321) is perhaps the most famous Italian poet ever. He is best known for his Divina Commedia (Divine Comedy), which consists of three parts: Hell (or Inferno), Purgatory and Paradise. Although Dante was born and raised in Florence and can be considered one of the most important…

Continue reading

Boekbespreking: Riphagen

Na de Tweede Wereldoorlog zijn diverse oorlogsmisdadigers ter dood veroordeeld in het kader van de Bijzondere Rechtspleging. Een aanzienlijk aantal van hen kreeg uiteindelijk gratie, maar veertig oorlogsmisdadigers werden ook daadwerkelijk doodgeschoten. “Wat er zonder twijfel eenenveertig zouden zijn geweest als Dries ‘Al Capone’ Riphagen zich niet tijdig aan strafvervolging…

Continue reading

Florence: The Duomo

No matter how many times I have seen it, Florence’s cathedral continues to impress me, and for many reasons. The Duomo is simply huge, with a length of some 153 metres and a nave width of 38 metres (90 metres at the crossing). It can accommodate at least 20.000 people.…

Continue reading