Asti: San Secondo

We do not really know whether Saint Secundus can be considered historical. According to tradition he was a Roman soldier who was martyred in the year 119, during the reign of the emperor Hadrianus, because of his Christian faith. Later a church dedicated to him arose on the spot where…

Continue reading

Asti: San Secondo

Of Sint Secundus echt bestaan heeft, is onzeker. Volgens de overlevering was hij een Romeinse soldaat die in het jaar 119, tijdens de regering van keizer Hadrianus, in Asti de marteldood stierf vanwege zijn christelijke geloof. Op de plek waar hij werd begraven verrees later een aan hem gewijde kerk.…

Continue reading