Rome: Sant’Eusebio

People standing in front of the church of Sant’Eusebio on the Esquiline Hill will probably find it hard to believe that this is really a very old church, with roots in Late Antiquity. The church façade, which has recently been restored, mentions the year 1711 in Roman numerals. The medieval…

Continue reading

Rome: Sant’Eusebio

Wie voor de kerk van Sant’Eusebio op de Esquilijnse heuvel staat, zou niet kunnen vermoeden dat het feitelijk om een zeer oude kerk gaat, die wortels heeft in de Late Oudheid. De gevel, die recentelijk gerestaureerd is, vermeldt het jaartal 1711 in Romeinse cijfers. De middeleeuwse klokkentoren van het gebouw…

Continue reading

Rome: San Clemente

Tot betrekkelijk kort geleden had ik een verhouding met de kerk van San Clemente die zich kenmerkte door zowel liefde als haat. De San Clemente behoort zonder enige twijfel tot de meest fascinerende kerken in Rome, een basiliek uit de twaalfde eeuw bovenop een basiliek uit de vierde eeuw die…

Continue reading

Rome: San Clemente

Up until fairly recently I had a love-hate relationship with the church of San Clemente. It is easily one of the most fascinating churches in Rome, a twelfth century basilica built on top of a fourth century basilica that was itself constructed over Ancient Roman buildings dating back to the…

Continue reading