De Grote Dreiging uit het Noorden: Het Jaar 102 BCE

Samenvatting Gaius Marius verplettert de Teutones en Ambrones in de slag bij Aquae Sextiae; Quintus Lutatius Catulus geeft de Alpenpassen op; De Cimbri lopen de stellingen van Catulus bij de rivier de Atiso onder de voet; De praetor Gaius Servilius bakt er op Sicilië tijdens de Tweede Slavenoorlog helemaal niets…

Continue reading

The Great Threat from the North: The Year 102 BCE

Summary Gaius Marius annihilates the Teutones and Ambrones at the Battle of Aquae Sextiae; Quintus Lutatius Catulus gives up the Alpine passes; The Cimbri overrun Catulus’ defences at the river Atiso; The praetor Gaius Servilius fails to achieve anything on Sicily during the Second Servile War; The censor Quintus Caecilius…

Continue reading

Gaius Gracchus: De Jaren 124-123 BCE

Samenvatting Gaius Gracchus wordt tot volkstribuun gekozen (124 BCE); De consul en latere proconsul Gaius Sextius Calvinus verslaat in Zuid-Gallië de Salluvii en de Vocontii en sticht de kolonie Aquae Sextiae (124-123 BCE); Gaius Gracchus lanceert een ambitieus wetgevingsprogramma met onder meer wetsvoorstellen over landhervormingen, graanprijzen, arbeidsomstandigheden in het leger,…

Continue reading

Gaius Gracchus: The Years 124-123 BCE

Summary Gaius Gracchus is elected people’s tribune (124 BCE); The consul and later proconsul Gaius Sextius Calvinus defeats the Salluvii and the Vocontii of Southern Gaul and founds the colony of Aquae Sextiae (124-123 BCE); Gaius Gracchus launches an ambitious legislative program that includes bills about land reforms, grain prices,…

Continue reading