Gaius Gracchus: De Jaren 124-123 BCE

Samenvatting Gaius Gracchus wordt tot volkstribuun gekozen (124 BCE); De consul en latere proconsul Gaius Sextius Calvinus verslaat in Zuid-Gallië de Salluvii en de Vocontii en sticht de kolonie Aquae Sextiae (124-123 BCE); Gaius Gracchus lanceert een ambitieus wetgevingsprogramma met onder meer wetsvoorstellen over landhervormingen, graanprijzen, arbeidsomstandigheden in het leger,…

Continue reading

Inval in Histrië: Het Jaar 178 BCE

Samenvatting Tiberius Sempronius Gracchus en Lucius Postumius Albinus houden triomftochten voor hun overwinningen in Spanje; Opstandige Ilienses op Sardinië verenigen hun krachten met een groep Balari; De consul Aulus Manlius Vulso begint een veldtocht tegen de Histri; na zijn kamp te hebben verloren tijdens een verrassingsaanval, slaat de consul terug…

Continue reading

Gaius Gracchus: The Years 124-123 BCE

Summary Gaius Gracchus is elected people’s tribune (124 BCE); The consul and later proconsul Gaius Sextius Calvinus defeats the Salluvii and the Vocontii of Southern Gaul and founds the colony of Aquae Sextiae (124-123 BCE); Gaius Gracchus launches an ambitious legislative program that includes bills about land reforms, grain prices,…

Continue reading

Into Histria: The Year 178 BCE

Summary Tiberius Sempronius Gracchus and Lucius Postumius Albinus celebrate triumphs for their victories in Spain; Rebellious Ilienses on Sardinia join forces with a group of Balari; The consul Aulus Manlius Vulso launches a campaign against the Histri; after losing his camp in a surprise attack, the consul strikes back and…

Continue reading