De Vroege Republiek: de staatsinrichting van de vierde en de derde eeuw BCE (deel 1)

In de late zesde eeuw voor onze jaartelling verruilden de Romeinen hun monarchale regeringsvorm voor een republikeinse. In de eeuw die volgde, werd het bestuur van deze Romeinse Republiek gedomineerd door de klasse van de patriciërs, de oorspronkelijke Romeinse adel die al in de Koningstijd de belangrijkste civiele en religieuze…

Continue reading

Roman cavalry

I have heard and read it time and time again: Roman cavalry was terrible. It was only good at riding down enemy troops that had already routed. The Romans neglected their cavalry and therefore lost important battles. And because of this neglect, they were ultimately unable to fight off foreign…

Continue reading