Rome: San Clemente

Tot betrekkelijk kort geleden had ik een verhouding met de kerk van San Clemente die zich kenmerkte door zowel liefde als haat. De San Clemente behoort zonder enige twijfel tot de meest fascinerende kerken in Rome, een basiliek uit de twaalfde eeuw bovenop een basiliek uit de vierde eeuw die…

Continue reading

Rome: San Clemente

Up until fairly recently I had a love-hate relationship with the church of San Clemente. It is easily one of the most fascinating churches in Rome, a twelfth century basilica built on top of a fourth century basilica that was itself constructed over Ancient Roman buildings dating back to the…

Continue reading