Vatican sarcophagi

In the Vatican Museums, one can admire a wonderful collection of early Christian sarcophagi. Most date from the fourth century CE. This was a crucial period in the history of Christianity. In the middle of the previous century Christians still suffered persecutions under the emperors Decius and Valerianus. Around the…

Continue reading

Vaticaanse sarcofagen

De Vaticaanse Musea bezitten een prachtige collectie vroegchristelijke sarcofagen. De meeste dateren van de vierde eeuw van onze jaartelling. Dit was voor het christendom een cruciale periode in zijn geschiedenis. In het midden van de eeuw daarvoor waren er onder de keizers Decius en Valerianus nog christenvervolgingen geweest. Omstreeks het…

Continue reading

Milan: Sant’Ambrogio

The Sant’Ambrogio is one of the oldest and most important churches in Milan. Built between 379 and 386 by Saint Ambrosius (Anglicised as Ambrose; ca. 340-397) and later named after him, the church is even older than the San Lorenzo Maggiore. According to a brochure provided by the church itself,…

Continue reading