Brescia: Het Castello

Castello di Brescia.

Het Castello van Brescia, hoog op de Colle Cidneo in het centrum van de stad, vervult allang geen defensieve doeleinden meer. Het is tegenwoordig in de eerste plaats een stadspark, waar men aangenaam kan wandelen en van een panoramisch uitzicht over de tweede stad van Lombardije kan genieten. Ook zijn er enkele musea te vinden en tot 1988 was er zelfs een dierentuin. Een bezoek aan het kasteel zelf is gratis; voor een bezoek aan de musea betaalt u een bescheiden toegangsprijs. Het kasteel in zijn huidige vorm dateert hoofdzakelijk van eind zestiende eeuw, toen de Venetianen de baas waren in Brescia. Hun aanwezigheid blijkt meteen bij bestudering van de hoofdpoort, waarop we de bekende leeuw van de heilige Marcus ontwaren. Dat een van de drie bastions naar San Marco is vernoemd, zal ook wel geen toeval zijn (de andere twee zijn naar San Faustino en San Pietro vernoemd).

Brescia kwam in 1426 in Venetiaanse handen, maar de geschiedenis van het kasteel gaat veel verder terug. Op de top van de heuvel stond in de Oudheid een tempel die waarschijnlijk aan de lokale Keltische god Bergimus was gewijd. De inwoners van Brescia kregen in 46 BCE het Romeins burgerrecht en onder de Flavische keizers, die regeerden in de periode 69-96, werd een veel grotere tempel op de plaats van de bestaande gebouwd. Hoewel ik geen bevestiging heb kunnen vinden, vermoed ik dat ook deze tempel aan Bergimus was gewijd, een godheid over wie maar weinig bekend is. Restanten van de tempel zijn terug te vinden in de donjon van het kasteel, de Mastio Visconteo. Uit die naam blijkt wel wie er vóór de Venetianen de baas waren in Brescia: de Visconti’s van Milaan. Zij bouwden de donjon in het midden van de veertiende eeuw. Voor de donjon staat een merkwaardige cilindervormige toren die op het eerste gezicht bij het gebouw hoort. Dat is echter niet het geval: deze Torre Mirabella was ooit onderdeel van de gevel van de kerk van Santo Stefano in Arce. Van die kerk, die onder nogal mysterieuze omstandigheden is verdwenen, is verder niets meer over. Haar restanten bevinden zich onder het grasveld voor de donjon.

Mastio Visconteo en Torre Mirabella.

In de Mastio Visconteo is thans het wapenmuseum van Luigi Marzoli (1883-1965) gevestigd. Het is vernoemd naar een zakenman uit de regio en heeft een indrukwekkende verzameling wapens en harnassen uit de veertiende tot en met de achttiende eeuw. We zien helmen, schilden, pantsers, slag- en steekwapens, pistolen en zelfs enkele volledige uitgeruste ruiters. Lombardische wapensmeden hadden een zeer goede naam. Dat gold vooral voor de smeden uit Milaan, maar die van Brescia konden er ook wat van. Een van de mooiste voorwerpen van de tentoonstelling is een rond schild (rotella) met daarop een voorstelling van de triomftocht van de Griekse god van de wijn Bacchus. Het schild is deels verguld en heeft schitterende details. Op het schild wordt het jaar 1563 vermeld, alsook de naam van de maker, een zekere BP. Mogelijk was hij een telg van de familie Piatti, een familie waaruit verschillende beroemde wapensmeden voortkwamen. Overigens moge het duidelijk zijn dat dit schild niet in de strijd werd gebruikt. Daar was het veel te mooi voor. Het gebruik was daarom beperkt tot militaire parades.

This slideshow requires JavaScript.

Onder de Fransen van Napoleon en daarna de Oostenrijkers kreeg het kasteel een andere functie. Het diende gelijktijdig als gevangenis en als kazerne. De grote ronde toren ten zuiden van de donjon, vlak bij de ophaalburg, heet dan ook niet voor niets de Torre dei Prigionieri, de toren van de gevangenen. Dat het kasteel nog steeds een formidabel defensief bolwerk was, bleek wel tijdens de ‘Tien dagen van Brescia’ (dieci giornate di Brescia) in maart en april 1849. Het Oostenrijkse garnizoen wist toen stand te houden tegen de opstandelingen in de stad. De ‘Tien dagen’ waren een roemrucht hoofdstuk in de Italiaanse eenwordingsgeschiedenis (zie Brescia: Stad van pleinen). Met deze Risorgimento houdt het tweede museum binnen de muren van het kasteel zich bezig, maar het was gesloten toen wij het kasteel in juli 2019 bezochten. Als laatste bezochten we daarom de Torre Coltrina, een toren die een prachtig uitzicht biedt over het westelijke gedeelte van Brescia.

Ophaalbrug naar de Mastio Visconteo en Torre dei Prigionieri.

Uitzicht over Brescia.

Bronnen

2 Comments:

  1. Pingback:Brescia: The Castello – – Corvinus –

  2. Pingback:Cremona: De Duomo – – Corvinus –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.