Rome: Santa Francesca Romana

De Santa Francesca Romana staat aan de noordoostelijke rand van het Forum Romanum, dicht bij het Colosseum. Wat enigszins verwarrend is, is dat de officiële naam van de kerk de Santa Maria Nova is. Die naam betekent “Nieuwe Heilige Maria” en suggereert dat er ook een “Oude Heilige Maria” is…

Continue reading

Rome: Santa Francesca Romana

The Santa Francesca Romana is located on the north-eastern edge of the Forum Romanum, close to the Colosseum. Confusingly, the official name of this church is actually Santa Maria Nova. The name means “New Saint Mary’s” and suggests that there is or was an “Old Saint Mary’s” as well. That…

Continue reading