Florence: San Marco

Het lijdt geen twijfel dat de Florentijnen trots zijn op het complex van San Marco. Toen ik mijn kaartjes afhaalde voor een aantal attracties in de stad sprak de man achter het loket expliciet van “the beautiful San Marco”. Het complex bestaat uit een kerk en het naastgelegen voormalige klooster.…

Continue reading

Siena at the Uffizi

In the fourteenth century, painting in Siena was certainly on par with painting in Florence. While Florence had Giotto and his followers, Siena could boast of Duccio di Buoninsegna (ca. 1255-1318/1319) and the Lorenzetti brothers, Pietro (ca. 1280-1348) and Ambrogio (ca. 1290-1348). In the first rooms of the Uffizi in…

Continue reading

Siena in de Uffizi

In de veertiende eeuw kon de schilderkunst in Siena zich zeker meten met die van Florence. Waar Florence Giotto en diens navolgers had, had Siena Duccio di Buoninsegna (ca. 1255-1318/1319) en de gebroeders Lorenzetti, Pietro (ca. 1280-1348) en Ambrogio (ca. 1290-1348). In de eerste zalen van de Uffizi in Florence…

Continue reading

Florence: San Lorenzo

The basilica of San Lorenzo is among the oldest and most famous churches of Florence. The church is immediately recognisable by its unfinished façade and the enormous dome of the chapel behind the choir, the famed Cappella dei Principi. There is probably no church in Florence that has a closer…

Continue reading

Florence: Santa Felicita

The church of Santa Felicita stands close to the famous Ponte Vecchio. Its history goes back to the early Christian age, but in its current form the Santa Felicita dates from the eighteenth century. The most interesting art in the building is older, with most tourists visiting the church because…

Continue reading

Florence: San Lorenzo

De basiliek van San Lorenzo behoort tot de oudste en bekendste kerken van Florence. De kerk is direct herkenbaar aan haar onvoltooide gevel en de enorme koepel van de kapel achter het koor, de befaamde Cappella dei Principi. Waarschijnlijk is er geen kerk in Florence die meer verbonden is met…

Continue reading

Florence: Santa Felicita

De kerk van Santa Felicita staat vlak bij de beroemde Ponte Vecchio. Haar geschiedenis gaat terug tot de vroegchristelijke tijd, maar in haar huidige vorm dateert de Santa Felicita van de achttiende eeuw. De interessantste kunst in het gebouw is ouder, waarbij de meeste toeristen de kerk bezoeken vanwege de…

Continue reading

Pistoia: Madonna dell’Umiltà

Pistoia is sometimes called ‘little Florence’. The basilica of the Madonna dell’Umiltà may be largely held responsible for that nickname. It has a dome that closely resembles the famous dome that Brunelleschi built for the Duomo of Florence. Rather unsurprisingly, the dome in Pistoia was designed and built by a…

Continue reading

Pistoia: The Duomo

The cathedral of Pistoia is a splendid Romanesque-style building of which the history goes back to the tenth century. The present building dates mostly from the twelfth century, as a fire that broke out in 1108 necessitated a rebuilding. In the next couple of centuries many more changes were made…

Continue reading

Pistoia: De Duomo

De kathedraal van Pistoia is een mooi gebouw in Romaanse stijl waarvan de geschiedenis teruggaat tot de tiende eeuw. Het huidige gebouw dateert hoofdzakelijk van de twaalfde eeuw, want na een brand in 1108 moest de kathedraal herbouwd worden. In de daaropvolgende eeuwen werden er nog vele wijzigingen aan de…

Continue reading

Florence: Santa Croce

De Santa Croce is de belangrijkste kerk van de Franciscanen in Florence. Ze is een van de grootste Franciscaanse kerken ter wereld, misschien wel de grootste. De basiliek staat aan de Piazza Santa Croce, tevens de locatie van het jaarlijkse Calcio storico of historisch voetbal. Zoals een vriend van mij…

Continue reading